– درسنامه جامع آزمون سازی (Testing) زبان انگلیسی بر اساس جدیدترین سرفصلهای آزمون کارشناسی ارشد

– ارائه نکات مهم و کلیدی آزمون سازی (Testing) بصورت طبقه بندی شده در هر فصل

– سوالات کارشناسی ارشد آزمون سازی سراسری و آزاد در هر فصل با پاسخ تشریحی