توضیحات

کتاب تحلیلی آمار و احتمالات کشاورزی انتشارات راه اثر علی اکبر اسدی شامل:

 • شرح بسیار جامع آمار و احتمالات کشاورزی به زبان ساده
 • نمای کلی هر فصل به صورت نمودار در ابتدای هر فصل
 • سوالات خودآزمایی آمار و احتمالات کشاورزی
 • سوالات طبقه‌بندی شده آمار و احتمالات کشاورزی مربوط به ادوار گذشته
 • سوالات آزمون در آزمون (مروری بر فصول)
 • پاسخ‌نامه تشریحی برای کلیه سوالات و مثالها
 • ارائه خلاصه هر فصل به صورت فلش کارت
 • دو دوره آخر سوالات آمار و احتمالات کشاورزی ادوار گذشته بصورت طبقه‌بندی شده

فهرست مطالب کتاب تحلیلی آمار و احتمالات کشاورزی انتشارات راه:

 1. متغیرها و نمودارها
 2. توزیع فراوانی
 3. شاخص‌های تمایل به مرکز
 4. پارامترهای پراکندگی
 5. گشتاورها
 6. تئوری احتمالات مقدماتی
 7. توزیع‌های احتمالی
 8. آزمون معنی‌دار بودن
 9. توزیع X2
 10. رگرسیون و همبستگی
 11. طرح کاملا تصادفی
 12. خلاصه و نکات برتر فصول
 13. دو دوره آخر سوالات آمار و احتمالات کشاورزی ادوار گذشته با حل تشریحی