توضیحات

کتاب طراحی سازه های بتنی موسسه ماهان تألیف ابراهیم حصیری شامل:

 • شرح کامل درس طراحی سازه های بتنی براساس آخرین تغییرات سرفصل‌های آزمون کارشناسی ارشد
 • ارائه نکات مهم و کلیدی به صورت طبقه‌بندی شده در هر فصل و مبحث
 • تستهای تألیفی به صورت طبقه‌بندی شده به همراه پاسخ تشریحی در انتهای هر فصل 
 • سؤالات طبقه‌بندی شده آزمون‌های کارشناسی ارشد سراسری از سال 1389 تا 1395 به همراه پاسخ تشریحی

بخشی از مقدمه مؤلف کتاب طراحی سازه های بتنی ماهان (ابراهیم حصیری):

کتاب حاضر مجموعه‌ای کامل و مفید از مطالب و نکات فنی درس طراحی سازه‌های بتنی مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران می‌باشد. این کتاب همچنین شامل پرسشهای چهارگزینه‌ای کنکورهای سراسری و آزاد و تست‌های تألیفی به همراه پاسخ تشریحی آنها می‌باشد و در قالب توضیح و تفسیر مطالب آمده است و فهم مباحث را آسان نموده است.

با توجه به میزان سؤالاتی که در کنکور ارشد عمران از درس طراحی بتنی طرح می‌گردد، بنابراین کتابی به شکل مختصر و با تحت پوشش قرار دادن سؤالات کنکورهای گذشته و سؤالات آزمون نظام مهندسی و همچنین ارائه پاسخ‌های مبسوط تشریحی و نکات مهم شرح درس تهیه گردید. مطالب به شکل مرحله به مرحله و در 6 فصل ارائه شده است و شامل کلیه مطالب مورد نیاز آزمون کارشناسی ارشد می‌باشد.

فهرست مطالب کتاب طراحی سازه های بتنی ماهان:

فصل اول: کلیات بتی

 1. خواص بتن
 2. فولاد و میلگرد
 3. روش‌های طراحی سازه‌های بتن آرمه

فصل دوم: طراحی خمشی

 1. تحلیل مقطع تحت خمش و طراحی آرماتور کششی
 2. انواع گسیختگی مقاطع تحت خش
 3. طراحی آرماتورهای فشاری (مقاطع دوبل آرمه)
 4. طراحی مقاطع بالدار (T شکل)

فصل سوم: طراحی برشی

 1. طراحی برشی تیرهای بتنی
 2. انواع تیر از لحاظ برش و تسلیح برشی
 3. مقاومت برشی تیرهای بتن آرمه
 4. انواع ترک
 5. ضوابط مربوط به شکل‌پذیری زیاد، شکل‌پذیری متوسط و شکل‌پذیری کم در تیرها

فصل چهارم: طراحی پیچشی

 1. پیچش در مقاطع مختلف
 2. مکانیسم پیچش در بتن مسلح
 3. انواع پیچش در سازه‌ها
 4. طراحی پیچشی تیرها

فصل پنجم: طول مهاری و پیوستگی، قطع و وصله میلگردها

 1. پیوستگی میلگرد به بتن
 2. طول مهاری
 3. وصله میلگردها
 4. قطع میلگردها
 5. عرض ترک

فصل ششم: طراحی ستون‌ها

 1. منحنی اندرکنش ستون
 2. انواع ستون
 3. طراحی ستون کوتاه
 4. طراحی ستون لاغر

فصل هفتم: طراحی دال‌ها ، ترک و خیز

 1. سیستم دال
 2. ضوابط و اصول دال‌های یک‌طرفه
 3. ضوابط و اصول دال‌های دوطرفه
 4. شالوده (پی) و ضوابط طراحی