توضیحات

کتاب درس و کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد مهندسی مؤسسه ماهان تألیف طاهر احمدی و نوشین رحمانی  شامل:

  • شرح جامع درس اقتصاد مهندسی براساس آخرین تغییرات سرفصل‌های آزمون کارشناسی ارشد
  • ارائه نکات مهم و کلیدی به همراه مثالهای متنوع و متعدد با حل کاملاً تشریحی در هر فصل و مبحث
  • سؤالات طبقه‌بندی شده آزمونهای کارشناسی ارشد سراسری از سال 1390 تا 1395 به همراه پاسخ تشریحی
  • سؤالات تألیفی به صورت طبقه‌بندی شده در انتهای هر فصل با پاسخ تشریحی

بخشی از مقدمه مؤلفان کتاب کارشناسی ارشد اقتصاد مهندسی ماهان:

این کتاب دارای شانزده فصل بوده که هر فصل شامل شرح درس، نکات مهم و کلیدی، مثالهای متنوع و سؤالات چهارگزینه‌ای با پاسخ تشریحی می‌باشد. از آنجا که در تهیه این مجموعه سعی شده از منابع معتبر و متعدد استفاده شود، می‌توان گفت که این مجموعه برای عزیزان کتاب جامع و مفیدی باشد.

فهرست مطالب کتاب کارشناسی ارشد اقتصاد مهندسی ماهان:

فصل اول: معرفی اقتصاد مهندسی
فصل دوم: معرفی عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری اقتصادی
فصل سوم: فاکتورهای A،P،F
فصل چهارم: حالت‌های مخصوص فرآیند مالی (فاکتور G و سری هندسی)
فصل پنجم: نرخ‌های بهره
فصل ششم: روش ارزش خالص فعلی (NPW)
فصل هفتم: روش یکنواخت سالیانه (EUA)
فصل هشتم: روش نرخ بازگشت سرمایه (RoR)
فصل نهم: روش نسبت منافع به مخارج (B/C)
فصل دهم: روشهای دوره بازگشت، تجزیه و تحلیل عمر خدمت و ارزش آینده
فصل یازدهم: استهلاک
فصل دوازدهم: مالیات (Tax)
فصل سیزدهم: تجزیه و تحلیل جایگزینی (تعویض)
فصل چهاردهم: آنالیز حساسیت
فصل پانزدهم: تورم
فصل شانزدهم: تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان