توضیحات

کتاب درس و کنکور کارشناسی ارشد نظامهای سیاسی تطبیقی تألیف وحید رئیسی رودباری، طاهر باباخانی و معزالدین باباخانی تیموری موسسه ماهان شامل:

 • شرح کامل درس نظامهای سیاسی تطبیقی بر اساس آخرین تغییرات سرفصل‌های آزمون کارشناسی ارشد
 • ارائه نکات مهم و کلیدی به صورت طبقه‌بندی شده در هر فصل و مبحث
 • بیش از 450 سؤال تألیفی به صورت طبقه‌بندی شده به همراه پاسخنامه
 • سؤالات طبقه‌بندی شده آزمون‌های کارشناسی ارشد سراسری از سال 1382 تا 1395 به همراه پاسخ تشریحی

مقدمه مؤلفان کتاب درس و کنکور کارشناسی ارشد نظامهای سیاسی تطبیقی :

مجموعه حاضر به دلیل ارائه کامل شرح دروس، توضیح سرفصل‌ها و مباحث منبع آزمون، کمک قابل توجهی به داوطلبان خواهد کرد تا ضمن ارائه مجموعه‌ای منسجم از مطالب، منابع اصلی در درس نظام سیاست‌های تطبیقی به داوطلبان ارائه کند. کتاب حاضر برای کمک به داوطلبان و جلوگیری از پراکنده خوانی آنها تدوین شده است. این مجموعه همچنین قابل استفاده دانشجویان سال‌های پایین‌تر نیز می‌باشد و می‌تواند به عنوان مرجع درسی بسیار مناسبی برای دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.

دسترسی داوطلبان به مباحث آزمون سراسری و مجموعه سؤالات چهارگزینه‌ای، در آمادگی آنان بسیار مؤثر بوده و نحوه و شکل مطالعه برای این آزمون را برای داوطلبان مشخص خواهد نمود. کتاب حاضر برای پوشش یکی از سرفصل‌های آزمون کارشناسی ارشد، مجموعه‌ای از مباحث مهم و سؤالات سال‌های گذشته آزمون کارشناسی ارشد را که منبع درس سیاست‌های مقایسه‌ای می‌باشند فراهم آورده است.

ویژگی‌های این کتاب شامل:

1) مباحث درس به صورت توضیحی و به طور کامل ارائه شده است از این نظر داوطلب را از مطالعه کتاب‌های دیگر بی‌نیاز می‌کند.

2) در این مجموعه تلاش شده است، در خلال مباحث نکاتی که مهم و کلیدی می‌باشند، مورد توجه قرار گیرد تا همه مباحث مربوطه را پوشش دهد و مجموعه‌ای کامل را فراهم آورد.

3) منبع و محل پاسخ سؤالات آزمون‌های سال‌های گذشته مشخص شده است تا برای داوطلبان روشن شود که سؤال از چه نکته‌ای طرح شده است.

4) فصل پایانی کتاب حاوی سؤالات آزمون‌های سال‌های گذشته و مجموع نکاتی است که سال‌های گذشته از طرف طراحان سؤالات کنکور کارشناسی ارشد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

فهرست مطالب کتاب درس و کنکور کارشناسی ارشد نظامهای سیاسی تطبیقی :

فصل اول:

 1. تعریف سیاست مقایسه‌ای
 2. محیط نظام سیاسی
 3. برداشت‌های جدید از سیاست مقایسه‌ای
 4. روش مقایسه‌ای و ساختار الگو
 5. بهره‌گیری از تحلیل سیستمی در سیاست‌های مقایسه‌ای
 6. بررسی سیاست‌های مقایسه‌ای براساس تحلیل کارکردی

فصل دوم:

 1. فرهنگ سیاسی
 2. ترسیم سه سطح فرهنگ سیاسی
 3. جامعه‌پذیری سیاسی
 4. قواعد تصمیم‌گیری برای سیاستگذاری
 5. گروه‌های نفوذ و تصریح منافع

فصل سوم:

 1. مطالعه سیاست‌های مقایسه‌ای در چارچوب رهیافت‌های توسعه و نوسازی
 2. مطالعات کلاسیک نوسازی
 3. مطالعات جدید نوسازی
 4. طبقه‌بندی نظام‌های سیاسی
 5. شاخص‌های عمده بررسی در مطالعه سیاست‌های مقایسه‌ای
 6. احزاب سیاسی
 7. سیاست عمومی و عملکردهای مختلف نظام سیاسی
 8. گونه‌شناسی نظام‌های سیاسی از جهت تولید ارزش‌های سیاسی

فصل چهارم:

 1. نظریه عمومی سیستم‌ها
 2. نظریه دیوید ایستون
 3. گابریل آلموند: سیستم و نظریه نظام‌ها