توضیحات

کتاب کارشناسی ارشد زبان تخصصی مشاوره (روانشناسی 2) موسسه ماهان اثر ابوالفضل حاتمی شامل:

 • شرح کامل زبان تخصصی مشاوره براساس آخرین تغییرات سرفصل‌های آزمون کارشناسی ارشد
 • ارائه نکات مهم و کلیدی زبان تخصصی مشاوره بصورت طبقه‌بندی شده در بین مباحث هر فصل
 • سؤالات طبقه‌بندی شده آزمون سراسری سال 1380 تا 1394 با پاسخ کاملاً تشریحی و آموزشی

فهرست مطالب کتاب کارشناسی ارشد زبان تخصصی مشاوره موسسه ماهان:

فصل اول: متون

 1. ?What is counseling
 2. ?What is psychotherapy and what is its basic assumptions
 3. The most influential approaches in psychotherapy
 4. Group and family therapy
 5. Lifestyle and career counseling theories
 6. Learning
 7. Cooperative learning
 8. Educating Youth with Disabilities
 9. Special education

فصل دوم: ترجمه متون

 1. مشاوره چیست؟
 2. روان‌درمانی چیست و مفروضه‌های اساسی آن چیست؟
 3. مؤثرترین رویکردهای روان‌درمانی
 4. گروه‌درمانی و خانواده‌درمانی
 5. سبک زندگی و تئوری‌های مشاوره شغلی
 6. یادگیری
 7. یادگیری مشارکتی
 8. آموزش جوانان دارای ناتوانی
 9. آموزش و پرورش استثنایی

فصل سوم: سؤالات چهارگزینه‌ای کنکور سراسری سال 1380 تا 1394

فصل چهارم: پاسخ‌نامه‌ی سؤالات چهارگزینه‌ای کنکور سراسری سال 1380 تا 1394