توضیحات

کتاب بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری کمپرسورها تألیف فریدون خسرویان همامی، صمد کاظمی انتشارات نوین‌آرا صدفی شامل:

  • شرح جامع بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری کمپرسورها
  • سؤالات چهارگزینه‌ای در انتهای کتاب به همراه پاسخنامه

مقدمه مؤلفان کتاب بهره برداری، تعمیر و نگهداری کمپرسورها (فریدون خسرویان همامی، صمد کاظمی):

کتاب بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری کمپرسورها در هفت فصل گردآوری شده است:

در فصل اول انواع کمپرسورها و دسته‌بندی آنها، نقش و کاربرد هر یک از آن‌ها در صنایع نفت و گاز بیان شده است.

فصل دوم اختصاص به معرفی فرآیندهای ترمودینامکی صورت گرفته در کمپرسورها، عوامل دخیل در فرآیند طراحی، فاکتورهای لازم به منظور انتخاب و بهره‌برداری بهینه از هر یک از گونه‌های آن و نیز توضیح انواع مختلف نقشه‌های عملکردی یافته است.

در فصل سوم کمپرسورهای جریان محوری، خصوصیات عملکردی آنها و مقایسه جریان سیال و تبدیل انرژی در این نوع کمپرسورها با توربین‌های محوری مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است. در این فصل پیرامون پدیده‌های مخرب استال و سرج، عوامل شکل‌گیری و راه‌های جلوگیری از بروز این پدیده‌ها و نحوه‌ی مقابله با آنها در صورت وقوع ارائه شده است.

در فصل چهارم به بررسی کمپرسورهای گریز از مرکز، اصول اساسی کار آنها، انواع مختلف معرفی ساختمان، اجزاء و قطعات داخلی و سیستم کنترل و ابزار آلات دقیق و نیز پدیده سرج در این گونه کمپرسورها پرداخت شده است.

فصل پنجم نیز به کمپرسورهای رفت و برگشتی پیستونی، اصول کار آنها، اجزاء و قطعات داخلی، روش‌های اعمال بار و نیز تغییر میزان جریان در آن‌ها اختصاص یافته است.

در فصل ششم مطالبی پیرامون کمپرسورهای پیچشی، مزایا و معایب، سیستم‌های خنک‌کاری و روان‌کاری آنها، مکانیزم‌های بارگذاری و بی‌بار کردن، سیستم‌های کنترل، عیوب متداول و سیستم‌های راه‌انداز آن‌ها تشریح گردیده است.

در فصل هفتم تعمیر و نگهداری کمپرسورها و توصیه‌هایی در رابطه با تعمیرات پیش‌بینانه، پیش‌گیرانه و پایش وضعیت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب کتاب بهره برداری، تعمیر و نگهداری کمپرسورها:

  1. آشنایی با کمپرسورها
  2. تئوری تراکم
  3. کمپرسورهای محوری
  4. کمپرسورهای گریز از مرکز
  5. کمپرسورهای رفت و برگشتی نوع پیستونی
  6. کمپرسورهای پیچی Screw Compressors
  7. تعمیرات و نگهداری کمپرسورها