مشخصات, قیمت و خرید کتاب الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیر عامل در طرح های توسعه و عمران شهری انتشارات نواور اثر محمد عظیمی آقداش :

  • به انضمام آیین نامه بررسی و تصویب طرح های توسعه عمران از سطح ملی تا محلی
  • بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان