مشخصات, قیمت و خرید کتاب شرح تفصیلی بر مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان آسانسورها و پلکان برقی انتشارات نوآور به تالیف ایمان سریری عظیمی :

  • قابل استفاده مهندسان طراح، ناظر و شرکت های مجری اسانسور و پله برقی
  • داوطلبان آزمون های نظام مهندسی، کارشناسی رسممی و دانشجویان و کلیه علاقمندان و عوامل ساختمانی