مشخصات, قیمت و خرید کتاب راهنمای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم نظامات اداری انتشارات نوآور به تالیف محمد عظیمی آقداش :

  • به انضمام نظام نامه حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
  • اعمال تمام اصلاحات، تغییرات و الحاقات در متن قانون نظام مهندسی به صورت منظم و مرتب برجسته سازی موارد آزمونی مبحث دوم