مشخصات, قیمت و خرید کتاب شرح تفصیلی بر مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان مراقبت و نگهداری از ساختمانها انتشارات نوآور به تالیف ایمان سریری آجیلی و امین گشتی :

  • قابل استفاده برای داوطلبان آزمونهای نظام مهندسی و کارشناسی رسمی 
  • مشتمل بر گنجینه‌ای از نکات مرتبط از سایر مباحث مقررات ملی ساختمان
  • تشریح تمامی روش‌ها و تجهیزات مورد نیاز در امر نگهداری و بازرسی ساختمان
  • راهنمای تصویری، کاربردی و عملی برای مسئولین نگهداری ساختمان