این کتاب با هدف تأمین نیاز داوطلبان آزمون معامله‌گری بازار سرمایه به جهت مطالعه نکات مهم و مطالب کلیدی و اصلی آزمون، به صورت جامع، روان و ساده توسط اساتید معتبری چون دکتر رضا مناجاتی و زینب جلیل پور توسط انتشارات نگاه دانش تدوین و تألیف گردیده است و می‌تواند بعنوان یک منبع مناسب و کاربردی در حوزه تحلیل بنیادی مورد استفاده داوطلبان و علاقمندان به معامله‌گری بازار سرمایه قرار گیرد.

کتاب 1242 نکته از آزمون معامله گری بازار سرمایه شامل سرفصل‌های ذیل می‌باشد:

بخش اول : قانون و مقررات اصول بازار سرمایه

 • قوانین و مقررات مرجع
 • قوانین و مقررات حاکم بر ناشران
 • نهادهای مالی
 • اختلافات ،تخلفات و جرائم

بخش دوم: مقررات معامله گری بازار

 • مقررات معاملات در بورس
 • مقررات معاملات خاص
 • قوانین و مقررات معامله گری اوراق تامین مالی
 • سپرده گذاری و تسویه وجوه
 • مقررات ناظربر فعالیت خارجیان در بازار سرمایه
 • مقرررات ناطر بر افشای اطلاعات
 • مقررات معاملات اوراق مشتقه
 • مقررات متفرقه