کتاب پیش بینی نوسانات بازار با تجزیه و تحلیل تکنیکال  اثر مایکل مک دونالد از انتشارات چالش سعی نموده تا رویکردهایی جامع و نگرش‌هایی کاربردی به خواننده ارائه نماید تا مخاطبان کتاب پیش بینی بازار دونالد بتوانند در ابتدا ادبیات و فلسفه این استراتژی را مطالعه نمایند، سپس به مطالعه تشریح کاربردی تحلیل تکنیکال در معاملات مالی بپردازند. این موضوع می‌تواند برای کلیه‌ی معامله گران سهام و مخاطبین بازار سرمایه کاربردی و مفید باشد.