مشخصات و خرید کتاب جزوه نکته و تست استخدامی فیزیک جدید

کتاب زیر که همانند جزوه درسی و در 112 صفحه قطع A5 ارائه شده است، ترکیبی از مثالهای حل شده و نکات آزمون استخدامی درس فیزیک جدید است و نیاز آن دسته از داوطلبانی که زمان زیادی جهت مطالعه نداشته و فقط قصد مطالعه‌ی مختصر مباحث و نکته و همچنین نمونه سوال دارند، مفید می‌باشد.

سرفصل مباحث کتاب:

  1. نسبیت + 13 تست با حل تشریحی
  2. فوتون ها و موج های ماده + 11 تست با حل تشریحی
  3. اصل عدم قطعیّت هایزنبرگ 
  4. اتم هیدروژن + 8 تست با حل تشریحی

+ تعداد 74 نمونه سوال استخدامی فیزیک جدید با پاسخ تشریحی