مشخصات، قیمت و خرید کتاب گفته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (دکترین و رویه قضایی) اثر دکتر موسی رحیمی و دکتر رضا رحیمی دهسوری با مقدمه دکتر علی مهاجری (قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه) از انتشارات چتر دانش