مشخصات و خرید کتاب کلیات حقوق جزا اثر دکتر محمدعلی اردبیلی (استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی) انتشارات میزان

کتاب کلیات حقوق جزا دکتر اردبیلی کتابی درسی است که سرفصلهای آن بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و تنظیم گردیده و از سال تجصیلی 97-96 به تعداد یک واحد درسی در برنامه آموزشی دانشجویان رشته حقوق گنجانده شده است. با این کلیات هدف آشنایی دانشجویان با مفاهیم و مسائل حقوق کیفری و ساختار و جایگاه این دانش حقوقی است.

سرفصلهای این کتاب عبارتنداز:

  • محتوا و موضوع حقوق جزایی
  • منابع حقوق جزا در حقوق ایران
  • جایگاه حقوق کیفری و ارتباط آن با دیگر رشته‌های حقوق و علوم دیگر
  • پدیده جنایی و واکنش علیه آن