کتاب سازه های بتنی (جلد 2) سری عمران، ویژه آزمون کارشناسی ارشد طراحی و تدوین شده است. ویژگی های مهم این کتاب شامل:

  • ارائه نگاهی مفهومی و نو در درس سازه های بتنی
  • شبیه سازی کامل یک کلاس درسی در درسنامه های روان کتاب
  • ارائه درسنامه های کامل شامل تمامی نکات مورد نیاز کنکور در 6 فصل
  • حل بیش از 120 مسأله تشریحی (تمرین)در متن درسنامه های کتاب
  • پاسخ تشریحی به بیش از 150 سوال چهار گزینه ای طبقه بندی شده (سراسری – تالیفی)
  • عدم نیاز به استفاده از ماشین حساب در حل تمامی سوالات و مسأله های کتاب