کتاب سوالات 20 دوره اصول فقه آزمون وکالت با پاسخهای تشریحی

دربردارنده 400 سوال اصول فقه آزمونهای وکالت از سال 80 تا سال 97 با پاسخنامه تشریحی و طبقه‌بندی موضوعی

در این کتاب کلیه آزمونها دارای طبقه‌بندی و پراکندگی موضوعی بر مبنای موضوعات جزیی و موضوعات کلی می‌باشند.