مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب بانک آزمون طبقه بندی شده کارشناسی ارشد بهداشت عمومی اثر محمود خدادوست، طاهره منصوری، عرفان ایوبی و میلاد نظر زاده از نشر جامعه نگر

کتاب تست کارشناسی ارشد بهداشت عمومی, شامل سوالات کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم از سال 1373 تا 1390 همراه با پاسخ های تشریحی ، تست های تالیفی، نکات تکمیلی می باشد. و جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته های: اپیدمیولوژی، آموزش بهداشت، اقتصاد بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، ارگونومی، ارزیابی فناوری سلامت، آمار زیستی، مامایی، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین و آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی طراحی و تدوین شده است.