کتاب مجموعه سوالات اختبار « آزمون کتبی کانون وکلای دادگستری مرکز » از سال 93 تا 98 با پاسخ های تشریحی

در این کتاب به سوالات حقوق ثبت، امورحسبی، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری آزمون های اختبار از سال 1393 تا پایان 1398 به صورت مفصل پاسخ داده شده و برای اولین بار می‌توان از ویدیوی آموزشی تحلیل سوالات نیز استفاده نمود.