کتاب استخدامی مشاوره واحد آموزشی بر اساس دروس تخصصی و مواد امتحانی تخصصی معرفی شده از سازمان سنجش، به صورت خلاصه دروس + نکات مهم + نمونه سوالات استخدامی مشاور واحد آموزشی می‌باشد و شامل مشخصات ذیل است:

🔸 خلاصه مباحث دروس تخصصی مشاوره واحد آموزشی شامل دروس:

  • روانشناسی تربیتی، روانشناسی یادگیری
  • مشاوره خانواده
  • مشاوره مدرسه
  • اصول و فنون مشاوره
  • راهنمایی و مشاوره شغلی

🔸 ارائه نکات مهم هر مبحث + معرفی نکات طلایی ویژه شب آزمون

🔸 نمونه سوالات مشاور واحد آموزشی (تست استخدامی) به صورت طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی به صورت:

  • بیش از 260 سوال استخدامی مشاوره واحد آموزشی دوره‌های گذشته با پاسخ تشریحی
  • بیش از 100 نمونه سوال تخصصی تألیفی و شبیه‌سازی شده مشاور واحد آموزشی با پاسخ کلیدی و تشریحی