کتاب استخدامی مشاوره بر اساس دروس تخصصی و مواد امتحانی تخصصی معرفی شده از سازمان سنجش، به صورت خلاصه دروس + نکات مهم + نمونه سوالات استخدامی مشاوره می‌باشد و شامل مشخصات ذیل است:

🔸 خلاصه مباحث دروس تخصصی رشته مشاوره شامل دروس:

  • روان‌شناسی رشد
  • روان‌شناسی شخصیت
  • آسیب‌شناسی روانی
  • روان‌شناسی اجتماعی
  • روان‌شناسی صنعتی-سازمانی

🔸 ارائه نکات مهم هر مبحث + معرفی نکات طلایی ویژه شب آزمون

🔸 نمونه سوالات مشاوره (تست استخدامی) به صورت طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی به صورت:

  • بیش از 300 سوال استخدامی مشاوره واحد آموزشی دوره‌های گذشته با پاسخ تشریحی
  • بیش از 200 نمونه سوال تخصصی تألیفی و شبیه‌سازی شده مشاور واحد آموزشی با پاسخ کلیدی و تشریحی