کتاب استخدامی دبیر شیمی بر اساس دروس تخصصی و مواد امتحانی تخصصی معرفی شده از سازمان سنجش برای آزمون استخدامی دبیری شیمی می‌باشد و شامل مشخصات ذیل است:

شامل دروس:

  • شیمی تجزیه 1 و 2
  • شیمی آلی 1 و 2 و 3
  • شیمی معدنی 1 و 2
  • شیمی فیزیک 1 و 2
  • طیف سنجی

مختصر مباحث دروس تخصصی دبیر شیمی بهمراه نکات مهم هر مبحث

نمونه سوالات دبیری شیمی (نمونه تست استخدامی شیمی) به صورت طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی