مشخصات و خرید کتاب استخدامی دبیری جغرافیا (دروس تخصصی) شامل:

خلاصه مباحث دروس تخصصی دبیر جغرافیا بهمراه نکات

شامل دروس: 1. جغرافیای شهری / 2. جغرافیای روستایی / 3. آب و هواشناسی / 4. ژئومورفولوژی / 5. جغرافیای سیاسی / 6. سنجش از دور و GIS

نمونه سوال استخدامی دبیری جغرافیا و سوالات تألیفی با پاسخ تشریحی و کلیدی

مطلب مرتبط مفید👈 معرفی منابع استخدامی دبیری جغرافیا آموزش و پرورش