کتاب استخدامی تربیت بدنی بر اساس دروس تخصصی و مواد امتحانی تخصصی معرفی شده از سازمان سنجش برای آزمون استخدامی دبیری تربیت بدنی می‌باشد و شامل مشخصات ذیل است:

شامل دروس:

  • روش تدریس در تربیت بدنی
  • رشد و تکامل حرکتی
  • مبانی فیزیولوژی ورزشی
  • سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
  • مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

مختصر مباحث دروس تخصصی دبیر تربیت بدنی بهمراه نکات مهم هر مبحث

نمونه سوالات دبیری تربیت بدنی (نمونه تست استخدامی تربیت بدنی) به صورت طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی

مطلب مرتبط 👈 منابع آزمون استخدامی دبیری تربیت بدنی آموزش و پرورش