کامل ترین و جامع ترین مجموعه آزمون های استخدام قضات با پاسخ تشریحی منصور قرائی «کتاب تست قضاوت»

شامل دروس :

  • حقوق مدنی
  • آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی
  • حقوق تجارت
  • حقوق جزای عمومی
  • حقوق جزای اختصاصی
  • آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری