کتاب پرایس اکشن روندها  اثر ال بروکز از انتشارات چالش شامل 4 بخش است. بخش اول معرفی پرایس اکشن است که می‌توان گفت قابل اعتمادترین و بهترین روش تحلیل در بازار است. در بخش دوم کتاب، نویسنده به خطوط روند و کانال‌ها پرداخته و در بخش بعد به‌طور کامل روندها را توضیح داده و در نهایت در بخش آخر الگوهای رایج روند را برای مخاطبین ارائه نموده است.

استفاده از پرایس اکشن بسته به میزان مهارت معامله‌گر می‌تواند سود بسیاری داشته باشد. ال بروکز با ارائه نمودن بهترین و موشکافانه‌ترین روش‌های مطالعه تغییرات قیمت تلاش می‌کند تا کشف و درک رفتارهای معامله گران را به خوانندگان آموزش داده و انواع حالت‌هایی را که احتمال وقوع آن وجود دارد را بررسی نماید.