مشخصات, قیمت و خرید کتاب واژه یاب حرفه ای آزمون نظارت سری عمران اثر احمد جوزدانی شامل :

  • بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان مباحث 6 و 9 و پیوست ششم استاندارد 2800
  • امکان پاسخگویی سریع به سوالات آزمون نظارت با تکنیک واژه یاب
  • شامل کلیه واژه های لازم محتمل و کاربردی از تمامی منابع آزمون نظارت
  • ارجاع تمام منابع ، شماره صفحه و شماره بند هر یک از واژگان
  • همراه با راهنمای ویژه مطالعه و نحوه تشخیص واژه ها
  • شامل ارجاع واژگان لاتین و پارامترهای مهم