مشخصات، قیمت و خرید کتاب هندبوک جامع تاسیسات الکتریکی اثر دکتر ایمان سریری آجیلی انتشارات پارسیا

کتاب هندبوک جامع تاسیسات الکتریکی دکتر سریری قابل استفاده برای آزمونهای نظام مهندسی تاسیسات برقی نظارت و طراحی و همچنین آزمونهای کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه می باشد و شامل بیان ساده و طبقه بندی شده نکات راهبردی بیش از 30 کتاب مرجع و معتبر بین المللی و داخلی است و نکات کاربردی و فنی را به عنوان راه حل هایی اجرایی در تاسیسات الکتریکی ساختمان های متعارف و بلند ارائه کرده است.

همچنین در کتاب هندبوک جامع تاسیسات الکتریکی نکات عددی و جداول کاربردی مقررات ملی و نشریه 110 و شرایط اجرایی پست های برق (ترانسفورماتور) و تاسیسات الکتریکی بیمارستانی و سیستم های زمین (ارت) مورد بررسی و ارائه قرار گرفته است