یکی از زیرشاخه‌های اصلی علم روانشناسی، بررسی عملکرد مغز و روان به ویژه درک ارتباط بین آن‌ها است. کتاب‌های زیادی در این باره نگاشته شده‌اند که هر کدام هدف خاصی را دنبال کرده و معمولاً برای دانشجویان ارشد و دکتری مفید هستند. اما، تدوین کتابی که بتواند مقطع کارشناسی را نیز به خوبی پوشش دهد همواره در اولویت اساتید و نظام آموزشی کشور قرار داشته است. کتاب مقدمات نوروسایکولوژی اثر دکتر داود معظمی از انتشارات سمت مختص دانشجویان مقطع کارشناسی تألیف شده و در آن از پایه به بررسی مباحث روانشناسی مغز و روان پرداخته شده است.

معرفی کتاب نوروسایکولوژی معظمی

کتاب حاضر با بررسی و شناخت مغز و دستگاه عصبی طبق موازین کلاسیک و آکادمیک، رفتارهای هنجار و نابهنجار انسان را توجیه کرده است. مؤلف در کتاب نوروسایکولوژی انسان سعی کرده رفتار هنجار و نابهنجار انسان را از ابعاد مختلف بررسی کند و با نشانه‌شناسی ناهنجاری‌ها، محل و نوع صدمه دستگاه عصبی را شناسایی کند.

مؤلف برای شناسایی و بررسی این دو مؤلفه اقدام به بررسی کلاسیک ساختمان شناسی به ویژه کارکردی، آسیب‌شناسی دستگاه عصبی مرکزی و محیطی کرده است.

ویژگی‌های کتاب نوروسایکولوژی داوود معظمی

از برجسته‌ترین ویژگی‌های کتاب می‌توان به ساده‌گویی آن اشاره کرد؛ به‌طوری که مؤلف با ارائه اطلاعات کافی و پایه‌ای سعی کرده ذهن خواننده را گمراه نکند. امری که موجب شده تا دانشجویان با پایه‌ای ضعیف نیز پس از خواندن آن به راحتی با ادامه مباحث ارتباط برقرار کنند.

آشنایی با سرفصل‌های کتاب مقدمات نوروسایکولوژی معظمی

کتاب یاد شده در 20 فصل به تفضیل در خصوص مباحث مهم و پایه‌ای رشته روانشناسی صحبت کرده است:

 • ساختمان، کارکرد و زیست شیمی سلول عصبی
 • دستگاه عصبی: ساختمان، کارکرد و آسیب‌شناسی
 • قطعه پیشانی مغز
 • قطعه آهیانه‌ای مغز
 • قطعه پس سری مغز
 • قطعه گیجگاهی مغز
 • قطعه گفتاری مغز
 • دستگاه کناری و هیپوتالاموس
 • تالاموس
 • هسته‌های قاعده مغز
 • مخچه
 • ساقه مغز
 • نخاع
 • دستگاه عصبی محیطی
 • دستگاه حرکتی
 • دستگاه حسی
 • حافظه
 • خواب
 • رخی بیماری‌های نورولوژیک که از نظر روان‌شناسی اهمیت خاص دارند
 • وسایل کمک تشخیصی (پاراکلینیک)