مشخصات، قیمت و خرید کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی اثر دکتر محمد دمرچیلی و دکتر علی حاتمی و محسن قرایی از نشر کتاب آوا