در کتاب نظریه های جامعه شناسی مدرسان شریف همه مطالب و مفاهیم درسی بصورت جامع کامل توضیح داده شده‌اند و بعد از پایان هر مبحث، چندین مثال و تست برای فهم بهتر مطالب قرار گرفته شده است.

  • در پایان هر فصل تست‌های کنکور دانشگاه‌های سراسری و آزاد  دوره های اخیر بهمراه پاسخ تشریحی قرار داده شده است و بعد از آن یک آزمون جهت خودسنجی دانشجویان قرار داده شده است.
  • در انتهای کتاب پاسخ تشریحی سؤالات آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال های اخیر  و 3 مرحله آزمون خودسنجی قرار گرفته شده است.