درس نظریه‌های شخصیت رشته روانشناسی جزو دروسی به‌حساب می‌آید که اکثر دانشجویان و اساتید این رشته علاقه زیادی به آن دارند؛ همچنین گستردگی آن به حدی زیاد است که نمی‌توان تمامی نظریات موجود در این زمینه را در طول یک‌ترم تحصیلی به دانشجویان آموخت و از همین‌ رو دانشجویان می‌بایست کتاب‌های متعددی را در این زمینه مطالعه کنند و خوشبختانه کتب ترجمه شده زیادی نیز در این زمینه وجود دارد که یکی از بهترین‌ آن‌ها کتاب نظریه های شخصیت فیست ترجمه یحیی سید محمدی از نشر روان است.

ویژگی‌های کتاب نظریه های شخصیت جی فیست

به نقل از مترجم کتاب نظریه های شخصیت فیست و فیست ، این اثر از ساختار و محتوای بسیار غنی برخوردار است که همین ویژگی باعث شده تا مترجم (یحیی سید محمدی) دست به ترجمه آن بزند؛ همچنین نویسندگان سعی کردند که نظریات شخصیت‌ افراد دیگر را نیز در این کتاب درج کنند که همین امر باعث می‌شود تا کمک شایانی به یادگیری دانشجویان رشته‌های روانشناسی بالینی و مشاوره در درس نظریه‌های درمانی شود.

نویسندگان در ویراست جدید سعی کردند تا نظریه شخصیت 32 نفر از افراد بانفوذ را درج کنند که باعث بالا رفتن اعتبار و بار اطلاعاتی کتاب می‌شود.

بیشتر تمرکز مولفین بر روی شخصیت بهنجار بوده ولی در برخی موارد سعی شده تا به مباحث کوتاهی از نابهنجاری و روش‌های روان‌درمانی نیز پرداخته شود؛ همچنین در کتاب نظریه های شخصیت یحیی سیدمحمدی به دلیل این که هر نظریه ابراز عقیده سازنده آن درباره دنیا و انسان است، نویسندگان درباره هر نظریه‌پرداز اطلاعات زندگی‌نامه آن‌ها را نیز ذکر کردند تا دانشجویان و خوانندگان با نظریه‌پردازان آشنایی مختصری داشته باشند.

معرفی سرفصل‌های کتاب نظریه های شخصیت فیست

این کتاب به 5 بخش تقسیم‌بندی شده است و دلیل آن‌هم این است که نظریه‌های شخصیت به‌صورت کلی به 5 زمینه تقسیم‌بندی می‌شوند. در بخش اول نکات مقدماتی لازم، برای خوانندگان تالیف شده تا قبل از شروع و مطالعه نظریات به این نکات آشنایی داشته باشند؛ در بخش دوم کتاب نظریه های شخصیت فیست نیز که شامل 9 فصل است به نظریه‌پردازان روان پویشی پرداخته‌شده که فروید به دلیل این که اولین نظریه‌پرداز بوده در ابتدای این فهرست قرار گرفته است.

اشاره به نظرات نظریه‌پردازان یادگیری رفتاری، شناختی و همچنین نظریات آمادگی به ترتیب بخش‌های 3 و 4 این کتاب را تشکیل دادند. در بخش پایانی کتاب نظریه های شخصیت یحیی سیدمحمدی نیز نظریه‌های انسان‌گرایی / وجودی کِلی، راجرز، مزلو و مِی قرار داده شده است.

دانشجویان رشته‌های روانشناسی بالینی و مشاوره می‌توانند با خرید کتاب نظریه های شخصیت فیست به مرجعی ساختارمند از نظر ارائه انواع نظریات مختلف دسترسی داشته باشند که همین موضوع می‌تواند به آن‌ها در بالابردن اطلاعات و یادگیری این درس کمک شایانی کند.