کتاب نظارت و راهنمایی مدرسان شریف اثر معصومه معصومی شامل 12 فصل میباشد که در هر فصل درسنامه ای مربوط به عنوان هر فصل و تعدادی تست تألیفی بصورت مثال جهت مشاهده نمونه تست از آن مبحث قرار داده شده است. 

در هر فصل تست‌های طبقه‌بندی شده شامل سؤالات آزمون‌های سراسری و آزاد بهمراه پاسخ تشریحی ونکات مهم و کلیدی آورده شده است و در انتهای هر فصل تعدادی تست تألیفی جهت سنجش داوطلب ارائه شده که پاسخ این سؤالات به‌صورت کلیدی در انتهای کتاب می‌باشد.

انتهای کتاب شامل سؤالات آزمون‌های‌ سراسری کارشناسی ارشد و دکتری سالهای اخیر با پاسخنامه تشریحی می باشد و سپس سه مرحله آزمون خودسنجی برای سنجش دانشجویان قرار داده شده است.