کتاب مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی مدرسان شریف اثر سمیرا همایونفر, مهدیه احمدخان بیگی شامل مطالب درسی به صورت فصل بندی به همراه نکات مهم و تست‌های تألیفی به عنوان مثال  بین مطالب هر فصل ارائه ‌است.

انتهای هر فصل، سؤالات کنکورهای سراسری و آزاد مرتبط با آن فصل با پاسخ کاملا تشریح و آزمونی تالیفی آورده شده است.

در انتهای کتاب، برای رشته‌های علوم تربیتی 1 و 2 سؤالات آزمون های کارشناسی ارشد سراسری چندین سال گذشته با پاسخ‌های کاملای تشریحی و همچنین 3 مرحله آزمون خودسنجی ارائه شده است.