مشخصات و خرید کتاب مسئولیت مدنی تطبیقی دکتر سید حسین صفایی و دکتر حبیب الله رحیمی از انتشارات شهر دانش