کتاب مدیریت آموزشی مدرسان شریف اثر مجتبی مصلح آبادی, نسرین جابری صفا, هانیه شهسواری شامل هفت فصل است که به مباحث درس مدیریت آموزشی اختصاص دارد و در هر فصل، مطالب مرتبط با عناوین اصلی به همراه نکات مهم و تست‌های تألیفی آورده شده است.

  • در پایان هر فصل مرتبط با محورهای فصل سؤالات کنکورهای ارشد (سراسری و آزاد) با پاسخ تشریحی ارائه شده است.
  • در انتهای کتاب نیز سؤالات آزمون‌های ارشد و دکتری چندین دوره اخیر با پاسخ‌های تشریحی ارائه شده است و 3 مرحله آزمون خودسنجی تألیفی جهت سنجش دانشجو آورده شده است.