شیوه آموزش کتاب مختصر حقوق جزای عمومی حسینی بر اساس تفهیم مطالب با ارائه نمودارها و جدول های بسیار می باشد و کتاب دارای پاورقی و زیرنویس های متعددی است که بسیار کاربردی می باشند و در تفهیم دقیق تر مطالب به خواننده کمک میکنند. همچنین توضیحات مواد قانونی بر اساس ترتیب قانون مجازات اسلامی به نحوی در این کتاب ارائه شده است که هم خواننده را از مراجعه به قانون بی نیاز می کند و هم خواننده ارتباط مطالب ارائه شده با مواد قانون را به درستی درک میکند.

علیرغم اینکه این کتاب با عنوان مختصر حقوق جزای عمومی شناخته می شود ولی سبک آموزشی کتاب به گونه ای است که خواننده با مطالعه صحیح آن به آمادگی لازم در این درس می رسد و نیاز به مطالعه منابع دیگری نخواهد داشت.

مشخصات، قیمت و خرید کتاب مختصر حقوق جزای عمومی سید محمد حسینی