مشخصات، قیمت و خرید کتاب مختصر آیین دادرسی کیفری دکتر بابک فرهی شامل:

✅ جمع آوری و دسته بندی تمام مطالب مورد نیاز داوطلبان و دانشجویان در یک جلد کتاب جهت یادگیری بهتر

✅ عدم بررسی موارد و مباحثی که از نظر آزمونی زائد بوده و فاقد ارزش کنکوری می باشند.

✅ منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری جدید با آخرین اصلاحات

✅ ارائه آراء وحدت رویه ، نظرات مشورتی و قوانین فرعی مانند قانون دادگاه ویژه روحانیت ، نظارت بر رفتار قضات و …