مشخصات، قیمت و خرید کتاب ارشد مبانی نظری هنر مریم شهبازی انتشارات مارلیک

این کتاب شامل خلاصه مباحث کاربردی دروس زیر می باشد:

  • درس گفتارهایی از مبانی نظری هنر
  • زیبایی شناسی
  • فلسفه‌ی هنر
  • جامعه شناسی هنر
  • نقد هنری و ادبی از فلاسفه‌ی یونان باستان تا هنرمندان و متفکران
  • دوران مدرنیسم و پسامدرنیسم
  • 1600 کلیدواژه تخصصی نقد هنری، ادبی و …