کتاب مباحث اساسی در نوروسایکولوژی اثر جواد خلعتبری از انتشارات ساد شامل 16 فصل است که در این فصول به صورت جامع، مباحث درسی نوروفیزیولوژیک آموزش داده شده و مولفین تمامی نکات آن را به صورت جامع و مجزا بررسی کردند. در این کتاب سعی شده تا تمامی مباحث کتب دکتر خداپناهی، حائزی، کارلسون، معظمی، علیپور و… نیز به صورت کامل پوشش داده شوند؛ جامع بودن کتاب روانشناسی فیزیولوژیک انتشارات ساد باعث می‌شود تا خواننده به صورت کامل با مباحث این درس آشنا شده و بتواند از آن به عنوان یک کتاب کمک آموزشی در آزمون‌های پیش‌رو نیز استفاده کند.

همچنین در برخی از موسسات آموزشی از کتاب نوروسایکولوژی جواد خلعتبری به علت کامل و جامع بودنش به عنوان یک کتب درسی و مرجع نیز استفاده می‌شود که همین امر اعتبار این کتاب را بالاتر می‌برد.