روانشناسی را می‌توان مطالعه رفتار و فرآیندهای ذهنی نامید که به دنبال پیش‌بینی و کنترل رفتارهای ذهنی است. کتاب مباحث اساسی در روانشناسی عمومی اثر جواد خلعتبری از انتشارات ساد در 18 فصل به بررسی و جمع‌اوری نکات رواشناسی عمومی کرده و توانسته منبع معتبری به عنوان یک کتاب درسی به شمار بیاید.

همچنین کتاب روانشناسی عمومی خلعتبری را می‌توان به عنوان مرجعی جامع جهت مطالعه برای کنکورهای ارشد و دکتری دانست. این کتاب مباحث شولتز، فیست، پروین، شاملو، سیاسی، رایکمن و.. را نیز به خوبی پوشش داده و پاسخگوی نیاز اطلاعاتی دانشجو در زمینه مطالب روانشناسی عمومی است.