روانشناسی رشد شاخه‌ای از علم روانشناسی است که تمامی تغییران و حالات روانی فرد در طول زندگی را مورد بررسی قرار داده و مسائل مربوط به آن را از طریق رشته‌های مختلف زیست‌شناسی، علوم تربیتی، جامعه‌شناسی و غیره تبیین می‌نماید. با توجه به اهمیت این مبحث در آزمون‌های سراسری و استخدامی لزوم استفاده از یک منبع جامع جهت یادگیری ضرورت می‌یابد. کتاب مباحث اساسی در روانشناسی رشد اثر دکتر جواد خلعتبری نشر ساد  یکی از آن دسته منابعی است که دانشجویان را در یادگیری مباحث مربوط به روانشناسی رشد کمک می‌کند.

بررسی کتاب مباحث اساسی در روانشناسی رشد ساد

کتاب روانشناسی رشد خلعتبری به بررسی اصلی‌ترین مباحث در این گرایش پرداخته است. نثر شیوای کتاب موجب شده تا خوانندگان مشکلی از بابت فهم مطالب و مفاهیم نداشته باشند. از طرفی جامع بودن کتاب و بیان مباحث با توجه به سرفصل‌های امتحانی موجب شده تا داوطلبان دغدغه‌ای از بابت فقر منابع نداشته باشند.

با خرید و مطالعه کتاب مباحث اساسی در روانشناسی رشد خلعتبری می‌توانید آمادگی خود را جهت موفقیت در آزمون‌های پیش‌رو افزایش دهید.