مشخصات، قیمت و خرید کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016 (جلد اول) اندیشه رفیع ترجمه دکتر جواد محمدنژاد، دکتر محمد پاژنگ، دکتر یعقوب پاژنگ، دکتر مهدی ایمانی و سمیه صادقی

کتاب لودیش 2016 اندیشه رفیع در دو جلد تالیف و گرد آوری شده و داری ترجمه ای روان و سلیس است و یکی از بهترین ترجمه کتاب لودیش 2016 می باشد.

جلد اول این مجموعه شامل دوازده فصل می باشد از جمله: مولکول ها، ساختارهای شیمیایی، ساختارو عملکرد پروتئین، کشت، مشاهده و آشفته سازی سلول ها، مکانیسم های پایه ای ژنتیک مولکولی و در آخر ساختارهای غشاهای زیستی و انرژیک سلولی مورد بحث قرار می گیرد.

👈 مشاهده جلد دوم کتاب