مشخصات، قیمت و خرید کتاب مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی 1399 اثر دکتر احمد آخوندی و اسماعیل اسماعیلی

تاریخچه وضع مالیات در کشور حاکی از تغییرات و اصلاحات متعدد در قوانین مالیاتی طی چند سال اخیر بوده است. اطلاع از قوانین مالیاتی و تغییر آن در شرایط حاضر برای مدیران شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، مدیران مالی، حسابداران و حسابرسان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. کتاب مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی دکتر احمد آخوندی در راستای اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و آگاهی از آخرین قوانین و مقررات مالیاتی  به همراه آخرین اصلاحات با سهولت استفاده و ارتباط بین مواد قانونی با بخشنامه ها،  آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه جمع آوری شده است.

کتاب حاضر به عنوان یکی از بهترین کتاب قوانین و مقررات مالیاتی دربرگیرنده قانون مالیات های مستقیم بر اساس اصلاحات مورخ 1394/04/31، قانون مالیات ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و مقررات مالیاتی مرتبط با قوانین مزبور از جمله بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، آرای هیئت های عمومی شورای عالی مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری، مصوبات جلسات شورای عالی مالیاتی، احکام مالیاتی مندرج در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون برنامه ششم و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ می باشد.

مسئولیت گردآوری و تدوین کتاب مجموعه کامل قوانین مالیاتی 1399 را جناب آقای دکتر احمد آخوندی و استاد اسماعیل اسماعیلی، که هر دو نفر صاحب نظر در امور مالیاتی و قریب به دو دهه سابقه فعالیت در امور مالیاتی بر عهده داشته‌اند.