مشخصات، قیمت و خرید کتاب قانون یار امور حسبی انتشارات چتر دانش اثر سید مجتبی موسوی ؛ قائم الدین شعبانی حاجی

✅ بهره گیری از آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی و …

✅ به همراه برخی قوانین و آیین نامه های مرتبط

✅ تست های برگزیده از آزمون های حقوقی

✅ ارائه مواد قانونی و نکات مهم مربوطه

✅ ویژه آمادگی آزمون های حقوقی