این کتاب در 14 فصل برای مخاطبین تهیه گردیده است که به شرح زیر می‌باشد:

 1. اصول کلی
 2. زبان، خط، تاریخ و پرچم کشور
 3. حقوق ملت
 4. اقتصاد و امور مالی
 5. حق مالکیت ملت و قوای ناشی از آن
 6. قوه مقننه
 7. شوراها
 8. رهبر یا شورای رهبری
 9. قوه مجریه
 10. سیاست خارجی
 11. قوه قضائیه
 12. صدا و سیما
 13. شورای عالی امنیت ملی
 14. بازنگری در قانون اساسی

مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی اثر دکتر امیر ساعد وکیل نشر مجد