مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب فیزیولوژی برن و لوی (2018) ترجمه دکتر فاطمه صفری، دکتر جواد فحانیک بابایی، دکتر سیمین نامور، علی راستگار فرج زاده، دکتر سید علی حائری روحانی از انتشارات اندیشه رفیع

کتاب فیزیولوژی برن و لوی 2018, شامل مطالب جامع و اساسی درباره فیزیولوژی سلولی و فیزیولوژی اکثر بافت ها و اندامهای بدن می باشد. در فصول مختلف دارای دو نوع کادر (در سطح سلولی) و (در کلینیک) است که در آنها چکیده ی موارد مهم سلولی و مولکولی و بالینی مربوط به پاتوفیزیولوژی بیماری ها مورد بحث و نتیجه گیری قرار گرفته است.