مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب فیزیولوژی برن و لوی berne levy (2010) ترجمه سیمین نامور، فاطمه صفری و پرویز شهابی از انتشارات اندیشه رفیع

کتاب فیزیولوژی برن و لوی berne levy, به مباحث کلی فیزیولوژی با در نظر گرفتن کاربرد عمومی آن می پردازد و حاوی مطالب جامع و مهم در مورد اندام های داخلی بدن می باشد. این کتاب همچنین به توضیح کامل مکانیسم های نقل و انتقال از غشاء سلول و فرایندهای اصلی دخیل در آن و مکانیسم های مفصل در کنترل هموستاز بدن می پردازد. دو کار در سطح سلولی و در کلینیک وجود دارد که مطالب بسیار جدید و درحد سلولی و همچنین موارد کلینیکی هم در ارتباط با پاتوفیزیولوژی بیماری های رایج در داخل متن این کتاب آورده شده است .