مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ و ترور 2018 (جلد دوم) ترجمه دکتر مجید متقی نژاد از انتشارات اندیشه رفیع

کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 (جلد دوم), مرجع کامل فارماکولوژی پزشکی است. در ویراست جدید بر اهمیت و نقش پلی مورفیسم آنزیم ها بر پایه ژنتیک نژادهای مختلف و تأثیر آن بر اثر بخشی داروها تأکید شده است.همچنین فصول و مباحث مربوط به توسعه و تحقیق داروهای جدید، داروهای سمپاتومیمتیک، دیورتیک ها، ضدسایکوزها، ضد افسردگی ها، ضد دیابت ها، داروهای ضد التهاب، ضد ویروس ها، هورمون ها و داروهای مرتبط، نوروترانسمیترها و نقش آنها، ایمونوفارماکولوژی و توکسیکولوژی(سم شناسی) مورد بازنویسی کامل قرار گرفته است.